หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาจำนวนประมาณ 5,500 คน เริ่มจากพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นคณะผู้บริหารและนักศึกษาใหม่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ก่อนร่วมกิจกรรมบนเวที

ขอขอบคุณภาพถ่าย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  SCMU PHOTO
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์