หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมกับบุคลากร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ซึ่งมีนายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติได้เดินชมนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วยการแสดงกิจกรรมจากหลักสูตรศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกันปลูกต้นจัน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำของจังหวัดนครปฐมและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์