ภาพกิจกรรม 2560


มีนาคม

2 มี.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2017"
1 มี.ค. 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบยาเหลือใช้ให้ผู้แทนทีม Backpack อาสาของธนาคารจิตอาสา โครงการยาเพื่อชีวิต : ยาบริจาคเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

กุมภาพันธ์

23 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559-2560
15 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
1 ก.พ. 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 'สมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี'

มกราคม

20 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน
20 ม.ค. 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขนย้ายและคัดแยกครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปรับพื้นที่โซนสำนักงานใหม่
18 ม.ค. 2560 บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
13 ม.ค. 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า โครงการ "Happy Happy พี่จัดให้" ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ม.ค. 2560 กิจกรรม 5ส หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
9 ม.ค. 2560 บริจาคชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่าเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดในเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
5 ม.ค. 2560 ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
4 ม.ค. 2560 ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10