หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

ตัวแทนฐานข้อมูล EBSCO เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนจาก EBSCO ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายฐานข้อมูลสหสาขาวิชาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 คน เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดฯ และหัวหน้าห้องสมุดคณะสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพูดคุยและหารือถึงปัญหาการเข้าใช้ EDS (EBSCO Discovery Service) พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ EBSCO ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์