หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร และบุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด รูปแบบการจัดการระบบ สถานที่ และรูปแบบการให้บริการ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลด้วย