หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.40 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และนางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการ และนางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์ บุคลากรประจำสำนักพิมพ์ฯ ให้การต้อนรับ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นแหล่งประสานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารเดิมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ บางส่วนทำหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการและประสานงานดูแล

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์