หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบของรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรม Search, Share & Win with Wiley Online Books ประจำปี 2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบของรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล Search, Share & Win with Wiley Online Books ประจำปี 2016 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์