หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ภาพข่าวกิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมในพิธีลาบรรพชาอุปสมบทของนักศึกษา โครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากร ร่วมในพิธีลาบรรพชาอุปสมบทของนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอขมาต่อบิดา มารดา ในโครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2559 จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกโรงทานในพิธีครั้งนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนและอาหาร ได้แก่ ข้าวเหนียวหมูทอด น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ น้ำผลไม้ ณ เรือนไทยมหิดล ม.มหิดล ศาลายา

ถ่ายภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เขียนข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์