หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > รายงานประจำปี

ภาพข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก University of Wisconsin-Madison ที่เข้าอบรมหลักสูตร เรื่อง “Health & Disease in Thailand – FIELD EXPERIENCE” จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชมคือ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร วิทยาลัยนานาชาติ ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4 นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 1 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5

ถ่ายภาพ :เพชรดา ฐิติยาภรณ์, อาทิตยา ทรัพย์สิน, ธนกฤต ทองบริสุทธิ์ (นักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 5)
เขียนข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์