Search for books, thesis, journals & more in Library


    MULKC : Advanced search
OCLC Discovery Service
Advanced Search                                           oclc logo

Search Fulltext articles, eBooks, eJournals, and library materials at one click.Keyword Title Author Journal Title Subject Term        EDS logo
ถามบรรณารักษ์
ชื่อ - นามสกุล : 
E-mail : 
คำถาม  : 

พิมพ์ตัวเลข  : 
             

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to be เศรษฐีพอเพียง" โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกลงทะเบียน  [ตรวจสอบรายชื่อขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ "การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)"
คลิกตอบแบบสอบถาม หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4306 e-mail : patthamaporn.cha@mahidol.ac.th ขอเชิญร่วมงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23" ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณทางเดินโดยรอบ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 18.30 น. และสำหรับผู้สนใจจองพื้นที่ร้านค้า สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.) ได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232 e-mail : phantipa.roj@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2560 รายละเอียดขอเชิญน้องๆ เฟรชชี่ปี 1 ร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ด้วย 2 กิจกรรมเอาใจน้องๆ จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ กับ Library Orientation และ My First Book การสมัครสมาชิกพร้อมยืมหนังสือเล่มแรก ณ หอสมุดกลาง นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม (A.T.) ถึง 2 ชั่วโมง สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้ทาง http://www.li.mahidol.ac.th/freshmen2017/ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตรวจสอบรายชื่อ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4224 (สุวรรณา)หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ ห้องสมุดจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ของประเทศ เปิดให้บริการยืมทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด (มีค่าใช้จ่าย) เพียงสืบค้นทรัพยากรที่ต้องการผ่านเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ด้วยระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) รายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4226 (ในวันและเวลาราชการ) E-mail : nongyao.bun@mahidol.ac.th (คุณนงเยาว์), suparanan.kan@mahidol.ac.th (คุณศุภารนันท์)ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ บริเวณ MUSIC Zone ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอแนะนำ
"นิตยาสาร MU ZINE" ที่จะพาทุกคนให้รู้จักกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้มากขึ้น คลิกอ่านนิตยาสาร MU ZINE โดย A TEAM MU ZINE ปี 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน โดยการบริจาคหนังสือ สื่อการศึกษา สามารถบริจาคได้ที่ ห้องสมุดคณะ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคกับโครงการ "Giving to Mahidol Libraries" สมทบทุนจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักลดหย่อนภาษีได้ จำนวน 2 เท่าของเงินบริจาค รายละเอียดโครงการ
พรฎ.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551


 • icon Mu Press
 • icon muarm

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ทรัพยากรห้องสมุด

บริการห้องสมุด

Research Support Services

คลังสารสนเทศดิจิทัล

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บทเรียนออนไลน์

Library Cooperation

 • icon AUNILO
 • icon PULINET
 • icon IFLA
 • icon IFLA
 • คลังปัญญาแบบเปิด
 • icon OCLC
 • icon IATUL
 • icon Uninet
 • Thai Library

banner AUNILO 2017 • icon Mahidol Library e-Journals
 • icon favorite book
 • icon Mahidol Libraries KM
 • icon instagram logo-twitter logo-facebook logo-youtube
 • icon turnitin
 • icon green library
 • icon MU Library Training
 • icon muchannel
 • icon MU Library Training