หนังสือในหมวด : การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่3)

การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่3)

ราคา 440 บาท ราคา 396 บาท

หนังสือ การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน เป็นหนังสือที่ดีมาก ผู้เขียนมีความรู้จริงทางด้าน การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการชายฝั่งทั้งในระดับประเทสและระดับนานาชาติมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเนื้อหาสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย

ผู้แต่ง : สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ISBN 9789741110728

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่ 2

จำนวนหน้า : 216 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน