หนังสือในหมวด : พิธีกรรมในศาสนา เล่ม 1

พิธีกรรมในศาสนา เล่ม 1

ราคา 200 บาท ราคา 100 บาท

ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างรอบรู้และลุ่มลึก พาผู้อ่านไปรู้จักพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาเก่าและศาสนาในปัจจุบันของสังคมโลก และพิธีกรรมที่มีที่มาจากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านี้ผู้เขียนยังได้อ้างอิงเชิงวิเคาระห์จากงานวิจัยของนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาที่มีชื่อเสียงในระดับสากลไว้อย่างมากมาย

ผู้แต่ง : สุริยา รัตนกุล, ศาสตราจารย์คุณหญิง

ISBN 978-616-279-515-2

ปีพิมพ์ : 2557

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 276 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน