หนังสือในหมวด : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด

ราคา 450 บาท ราคา 405 บาท

หนังสือพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด เล่มนี้ ได้มีการเรียบเรียงโดยมีการอิบายทฤษฎีทางกลศาสตร์ของไหล และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการนำสมการเหล่านี้มาปรับใช้ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วย ทำให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้และได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ

ผู้แต่ง :

ISBN 978-616-443-036-5

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 450 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน