หนังสือในหมวด : โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน

โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน

ราคา 285 บาท ราคา 257 บาท

โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน เป็นหนังสือวิชาการด้านวิทยาการทางการแพทย์ ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อรา มีเนื้อหาครอบเคลุมโรคที่พบบ่อย นำเสนอข้อมูลที่ทันัสมัย เป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่าย มีภาษาอังกฤษกำกับ จึงทำให้ตำราเล่มนี้มีคุณค่ายิ่งเหมาะกับ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล ที่แสวงหาความรู้ทั้งพื้นฐานและเชิงลึกเกี่ยวกับเชื้อราก่อโรคในคน

ผู้แต่ง :

ISBN 978-616-443-036-5

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 285 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน