หนังสือในหมวด : การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ : Screening and Diagnostic Tests in Medicine

การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ : Screening and Diagnostic Tests in Medicine

ราคา 400 บาท ราคา 280 บาท

เป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในประชาชน ทั่วไป จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ในเรื่องโรคและภาวะต่างๆ ที่พบได้บ่อย ผู้เขียนได้เขียนออกมาทำให้อ่านเข้าใจง่าย ทันสมัย นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพอีกเล่มในสาขาแพทย์

ผู้แต่ง : ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล และคณะ

ISBN 978-616-279-701-9

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 344 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน