หนังสือในหมวด : อรรถศาตร์เบื้องต้น Introduction to Semantics

อรรถศาตร์เบื้องต้น Introduction to Semantics

ราคา 260 บาท ราคา 234 บาท

อรรถศาสตร์ คือการศึกษาความหมายในภาษา หรืออีกนัยหนึ่งในศาสตร์แห่งความหมาย เนื้อหาใน ตำรานี้ประกอบด้วย แนวคิดวิชาอรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์ในภาษาพูด ความสัมพันธ์วิชาอรรถศาสตร์กับวิชาอื่นๆ และแนวคิดเรื่องความเป็นสากลของภาษา ผู้เขียนกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ทฤษฎี ได้อย่างครบถ้วน

ผู้แต่ง : สุริยา รัตนกุล, ศาสตราจารย์คุณหญิง

ISBN 978-616-279-515-2

ปีพิมพ์ : 2555

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 366 หน้า

ประเภทปก : ปกอ่อน