ติดต่อเรา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4302 (ผึ้งนภา)
โทรสาร 0-2441-9580
e-mail : MahidolUniversityPress@mahidol.ac.th