ติดต่อเรา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4302 (ผึ้งนภา)
โทรสาร 0-2441-9580
e-mail : MahidolUniversityPress@mahidol.ac.th

ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 1316
e-mail : suvaluck.nat@mahidol.ac.th

บุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4302
e-mail : phungnapha.sor@mahidol.ac.th