HOME MU Webmail นามานุกรม   

หน้าหลัก

ข้อมูลสำนักพิมพ์

หนังสือในหมวด

บริการสำหรับผู้แต่ง

บริการสำหรับผู้อ่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หนังสือแนะนำ

coastal management

ระบบนำส่งยา

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลาราคา 300 บาท

รายละเอียดหนังสือ

coastal management

การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณชล ไชยรัตนะราคา 285 บาท

รายละเอียดหนังสือ

ข่าว / กิจกรรม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ' เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา จากผลงานการแต่งตำรา "การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่การยั่งยืน" เป็นหนังสือด้านการจัดการด้านชายฝั่งที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย

ข่าวดี สำหรับผู้สนใจหนังสือวิชาการทุกท่านที่ต้องการติดตามข่าวสารของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/mupress

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เรื่อง "การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน" Coastal Management to Sustainability แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านหนังสือ The Harmony มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Book) และสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4302 โทรสาร 0-2441-9580

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © Mahidol University Press
Phutthamonthon 4 Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand Tel.+66(0)2800-2680-9