HOME MU Webmail นามานุกรม   

หน้าหลัก

ข้อมูลสำนักพิมพ์

หนังสือในหมวด

บริการสำหรับผู้แต่ง

บริการสำหรับผู้อ่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หนังสือแนะนำ

coastal management

หนังสือชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ”

หลักจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ ทั้งสิ้น 11 วิชาชีพ ได้แก่ สื่อมวลชน ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง และนักกฎหมาย

รายละเอียดหนังสือ

ข่าว / กิจกรรม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด 'จริยธรรมในวิชาชีพ' เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา จากผลงานการแต่งตำรา "การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่การยั่งยืน" เป็นหนังสือด้านการจัดการด้านชายฝั่งที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย

ข่าวดี สำหรับผู้สนใจหนังสือวิชาการทุกท่านที่ต้องการติดตามข่าวสารของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/mupress

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เรื่อง "การจัดการชายฝั่ง : บูรณาการสู่ความยั่งยืน" Coastal Management to Sustainability แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านหนังสือ The Harmony มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Book) และสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4302 โทรสาร 0-2441-9580

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © Mahidol University Press
Phutthamonthon 4 Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand Tel.+66(0)2800-2680-9