สั่งซื้อหนังสือ

กรุณาใส่รายละเอียดในการสั่งซื้อ

ชื่อหนังสือ (Book Tilte)

:   
  

จำนวน (No. of copies)

:   
  

ชื่อ - นามสกุล ( First and Last Name)

:   
  

E-Mail Address

:   
  

โทรศัพท์ (Phone)

:   
  

ที่อยู่จัดส่ง (Address)

:   
  

                                                        


การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-210322-3

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” สาขาศิริราช

 

ซื้อด้วยตัวเอง

สามารถติดต่อได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-2800-2680-9 ต่อ 4302 (ผึ้งนภา)