ตลอดปี 2561 นี้ ตีพิมพ์วารสารวิชาการลงในเครือ BMC-BioMed Central ได้รับส่วนลดถึง 15%

ประกาศ!!

ตลอดปี 2561 นี้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถส่งบทความไปตีพิมพ์

ในวารสาร Open Access  ของสำนักพิมพ์ BMC-BioMed Central  จะได้ส่วนลดในการตีพิมพ์  15%

ซึ่งทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกในปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.biomedcentral.com/about/institutional-support/membership/1600010880

Good News!!

In 2018, all researchers, students and staff from Mahidol University can get a 15% discount

on their submission fee for publications in the Open Access journals of BMC-BioMed Central.

Thank you to the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University for supporting the membership fee during 2018.

For more information on how to receive your discount please contact the Mahidol University Library and Knowledge Center.

https://www.biomedcentral.com/about/institutional-support/membership/1600010880

สถิติการเข้าชม : 528