หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/user/job/view.php?id=612 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการ  โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4255 (ชยานันท์)

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources Survey)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมิณความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 – 13 ก.พ. 2561

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พร้อมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ “คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)” คลังความรู้ที่รวบรวมบทความวารสาร ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย จากทุกคณะ ทุกสถาบันกว่า 39 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำบริการยืมทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan (ILL)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับห้องสมุดของสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ เปิดให้บริการ Interlibrary Loan (ILL) ยืมทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด (มีค่าใช้จ่าย) เพียงสืบค้นทรัพยากรที่ต้องการผ่านเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ด้วยระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)