หน้าหลัก > เวลาทำการ > วันหยุดประจำปีห้องสมุด

วันหยุดประจำปีห้องสมุด

ห้องสมุดจะปิดให้บริการ ตามวันหยุดราชการ ดังนี้

วันที่ปิดบริการ วันหยุด
1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2559 วันจักรี
13-15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2559 วันหยุุดพิเศษตามประกาศ ครม.
9 พฤษภาคม 2559 วันพืชมงคล
20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
18 กรกฎาคม 2559 วันหยุุดพิเศษตามประกาศ ครม.
19 กรกฎาคม 2559 วันอาสาฬหบูชา
20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี

 

updated : January 2559