สถิติ

จำนวนสมาชิกห้องสมุด
ปีงบประมาณ2558255925602561
รวม11,87912,58712,86313,026

ข้อมูลของ หอสมุดกลางและห้องสมุดในสังกัด

จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดแบบ Walk-in
ปีงบประมาณ2558255925602561
รวม708,737653,918693,013708,563

ข้อมูลของ หอสมุดกลางและห้องสมุดในสังกัด

จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
ปี 2558255925602561
รวม14,009,82216,102,31122,314,73414,013,890

จำนวนการเข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายใต้ domain li.mahidol.ac.th

จำนวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ2558255925602561
วารสารฉบับพิมพ์8242119289
วารสารอิเล็กทรอนิกส์39,06139,90239,89339,422
รวม39,88540,11339,98539,511

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ2558255925602561
วิทยาศาสตร์สุขภาพ9,87010,41410,40610,202
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,13310,40910,38910,225
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์19,05819,07919,09818,995
รวม39,06139,90239,89339,422

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ2558255925602561
วิทยาศาสตร์สุขภาพ7071557776
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26644
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์9150119
รวม8242119289

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ255825592560
วิทยาศาสตร์สุขภาพ36,81336,97738,503
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี34,63434,84241,030
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์31,30231,51935,375
รวม102,749103,338114,908

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนการยืมระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
ปีงบประมาณ255825592560
รวม6,1926,8836,927

จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
E-database Usage Statistics
ปี255825592560
1. AAAScience21,38318,5455,699
2. ABI/INFORM Complete254,88864,26399,568
3. Academic Search Complete (ASC)55,38944,80060,026
4. ACM Digital Library36,2354,3065,234
5. ACS Journals74,88981,16491,524
6. Adis9,73312,15912,858
7. AIP Publishing (American Institute of Physics)17,65910,89814,959
8. Annual Reviews11,85814,20710,160
9. ASM Journals4,42036,32831,338
10. ASME Journals780865153
11. BMJ Journals Online and Best Practice69,33062,69563,886
12. Business Source Complete (BSC)18,57811,6939,918
13. Cell Press22,41915,70217,952
14. CINAHL Plus with Full Text18,83429,87021,938
15. ClinicalKey56,05861,67767,910
16. Computers & Applied Sciences Complete265,2281,205778
17. Education Research Complete279,8016,2686,256
18. Emerald Fulltext37,18729,80125,670
19. Gale Cengage Learning/
Opposing Viewpoints Research
4,4224,978Cancel
20. H.W. Wilson2,051,1537,3524,751
21. HighWire41,41015,32215,104
22. Hospitality&Tourism Complete3,0381,2761,030
23. IEEE/IET Electronic Library (IEL)187,42151,48787,131
24. Institute of Physics (IOP)16,74811,08112,166
25. Journal of Immunology7,7577,2806,809
26. JSTOR38,16945,60424,657
27. Karger e-Journals Collection30,37227,01323,523
28. LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid)160,877183,368195,344
29. MathSciNet3,96012,30413,474
30. Nature Publishing Group
(NPG Journals)
207,535189,395164,560
31. OSA (Optics InfoBase)954991Cancel
32. Oxford Journal Complete Collection136,441142,944142,287
33. The Royal Society of Chemistry (RSC)90,50050,03933,908
34. SAGE Premier58,76765,26766,683
35. ScienceDirect2,287,6341,732,0551,806,594
36. SpringerLink218,855239,665270,191
37. Thieme e-Journals Complete Collection17,25815,76216,910
38. Wiley/Blackwell Journals Full Colection297,935307,223353,948
39. World Scientific Journals Collection912CancelCancel
รวม7,1167873,616,8523,784,897

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-book Usage Statistics
ปี255825592560
1. CRCnetBASE10,88015,2667,748
2. Gale Virtual Reference Library (eBooks)1,3202,1221,107
3. Karger e-Books Collection3,6724,4255,283
4. ProQuest Dissertations & Theses250,795109,93545,480
5. ScienceDirect eBooks123,212118,373119,223
6. SpringerLink eBooks (with Lecture Notes in Computer Science)795,814726,928962,046
7. Wiley eBooks25,89290,589182,807
รวม1,211,5851,067,6381,323,694

รายละเอียดเพิ่มเติม

e-Databases (Indexing and Abstracts/Bibliographic) Usage Statistics
ปี255825592560
1. The Cochrane Library9,43715,899Cancel
2. EDS (EBSCO Discovery Search)170,117136,955137,360
3. ISI Web of Science102,749227,077165,000
4. Journal Citation Reports on Web (JCR)98,56741,42351,901
5. MICROMEDEX Collection (Toxicology/Drug/Disease)53,82257,61369,785
6. ProQuest Nursing42,58222,84920,621
7. SciFinder Scholars45,92940,65436,462
8. Scopus213,667223,146198,299
9. Springer Protocals161,941100,449105,278
รวม898,811866,065784,706

 จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ต(แยกตามประเภทผู้ใช้)
ปี2558255925602561
อาจารย์14414
บุคลากร20926
นักศึกษาระดับปริญญาตรี3,0782,7871,8313,343
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก211217202340
บุคคลภายนอก---2
รวม3,3233,0172,0363,695

ข้อมูลโดย : หอสมุดกลาง

ปรับปรุง : 4 มกราคม 2562
สถิติการเข้าชม : 2,094