สถิติ

จำนวนสมาชิกห้องสมุด
ปีงบประมาณ25552556255725582559
รวม10,77315,27510,72911,87912,587
จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ25542555255625572558
รวม1,144,2611,075,568757,438616,128831,377

จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
ปี255525562557255825592560
รวม606,042616,245546,331639,697610,007626,925

จำนวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ255525562557255825592560
วารสารฉบับพิมพ์97795194882421192
วารสารอิเล็กทรอนิกส์32,35135,77838,77839,06139,90239,893
รวม33,32836,72939,72639,88540,11339,985

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ255525562557255825592560
วิทยาศาสตร์สุขภาพ8,5298,7999,6919,87010,41410,406
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7,7788,11010,03610,13310,40910,389
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์16,04418,96919,05119,05819,07919,098
รวม32,35135,87838,77839,06139,90239,893

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ255525562557255825592560
วิทยาศาสตร์สุขภาพ76576476270715577
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9983832664
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์113104103915011
รวม97795194882421192

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ255525562557255825592560
วิทยาศาสตร์สุขภาพ24,62225,00226,61336,81336,97738,503
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25,47025,58826,98934,63434,84241,030
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์19,20220,25023,65431,30231,51935,375
รวม69,29470,84077,256102,749103,338114,908

ข้อมูลโดย งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

จำนวนการยืมทรัพยากร (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ25552556255725582559
รวม155,719151,413165,356113,918256,492

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด (เล่ม)
ปีงบประมาณ25542555255625582559
รวม17,26221,18113,90910,42414,642
จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
E-database Usage Statistics
ปี25562557255825592560
1. AAAScience15,03912,71921,38318,5455,699
2. ABI/INFORM Complete88,593105,046254,88864,26399,568
3. Academic Search Complete (ASC)34,44855,90455,38944,80060,026
4. ACM Digital Library6,1657,59636,2354,3065,234
5. ACS Journals68,51385,01074,88981,16491,524
6. Adis7,89911,6289,73312,15912,858
7. AIP Publishing (American Institute of Physics)6,44013,81917,65910,89814,959
8. Annual Reviews13,39911,13611,85814,20710,160
9. ASM Journals39,65717,1944,42036,32831,338
10. ASME Journals356730780865153
11. BMJ Journals Online and Best Practice54,66463,68669,33062,69563,886
12. Business Source Complete (BSC)16,41529,52118,57811,6939,918
13. Cell Press12,25515,10522,41915,70217,952
14. CINAHL Plus with Full Text31,34133,11918,83429,87021,938
15. ClinicalKey15,55840,44156,05861,67767,910
16. Computers & Applied Sciences Complete65,708164,027265,2281,205778
17. Education Research Complete79,577173,974279,8016,2686,256
18. Emerald Fulltext16,1159,12437,18729,80125,670
19. Gale Cengage Learning/
Opposing Viewpoints Research
3,8569,4544,4224,978Cancel
20. H.W. Wilson1,145,7992,006,3162,051,1537,3524,751
21. HighWire13,97534,72041,41015,32215,104
22. Hospitality&Tourism Complete1,4051,5903,0381,2761,030
23. IEEE/IET Electronic Library (IEL)182,517138,374187,42151,48787,131
24. Institute of Physics (IOP)9,15711,75816,74811,08112,166
25. Journal of Immunology6,2086,7557,7577,2806,809
26. JSTOR29,55728,42038,16945,60424,657
27. Karger e-Journals Collection14,33324,32930,37227,01323,523
28. LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid)157,601149,041160,877183,368195,344
29. MathSciNet2,9483,1803,96012,30413,474
30. Nature Publishing Group
(NPG Journals)
133,341163,429207,535189,395164,560
31. OSA (Optics InfoBase)1,1401,155954991Cancel
32. Oxford Journal Complete Collection85,760117,705136,441142,944142,287
33. The Royal Society of Chemistry (RSC)23,61352,87390,50050,03933,908
34. SAGE Premier32,84246,77458,76765,26766,683
35. ScienceDirect1,391,0201,688,3902,287,6341,732,0551,806,594
36. SpringerLink 265,172208,524218,855239,665270,191
37. Thieme e-Journals Complete Collection28,23017,67117,25815,76216,910
38. Wiley/Blackwell Journals Full Colection244,873313,784297,935307,223353,948
39. World Scientific Journals Collection967769912CancelCancel
Total4,346,4565,874,7907,1167873,616,8523,784,897

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-book Usage Statistics
ปี25562557255825592560
1. CRCnetBASE12,8736,85510,88015,2667,748
2. Gale Virtual Reference Library (eBooks)1,1602,6191,3202,1221,107
3. Karger e-Books Collection1,5762,8343,6724,4255,283
4. ProQuest Dissertations & Theses126,854252,207250,795109,93545,480
5. ScienceDirect eBooks6,05033,802123,212118,373119,223
6. SpringerLink eBooks (with Lecture Notes in Computer Science)249,349522,698795,814726,928962,046
7. Wiley eBooks1,0501,17625,89290,589182,807
Total398,912822,1911,211,5851,067,6381,323,694

รายละเอียดเพิ่มเติม

e-Databases (Indexing and Abstracts/Bibliographic) Usage Statistics
ปี25562557255825592560
1. The Cochrane Library10,24115,1849,43715,899Cancel
2. EDS (EBSCO Discovery Search)339,550306,340170,117136,955137,360
3. ISI Web of Science71,527112,521102,749227,077165,000
4. Journal Citation Reports on Web (JCR)93,449113,96598,56741,42351,901
5. MICROMEDEX Collection (Toxicology/Drug/Disease)27,82829,05653,82257,61369,785
6. ProQuest Nursing36,23540,13042,58222,84920,621
7. SciFinder Scholars36,81141,25445,92940,65436,462
8. Scopus167,670176,308213,667223,146198,299
9. Springer Protocals2,463117,485161,941100,449105,278
Total785,774952,243898,811866,065784,706

 จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ต(แยกตามประเภทผู้ใช้)
ปี255525562557255825592560
อาจารย์61651441
บุคลากร971542092
ปริญญาตรี9,1331,7809733,0782,7871,831
ปริญญาโท948290240169179160
ปริญญาเอก1597696423842
มัธยมปลาย--152--
รวม10,3372,1671,3333,3253,0172,036

ปรับปรุง : 13 มี.ค. 2561

ข้อมูลโดย: หอสมุดกลาง

สถิติการเข้าชม : 1,644