หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยลัยมหิดล ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บริการสืบค้นเอกสารส่วนบุคคล สาระอันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังได้นำผลงานนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศออนไลน์