วิทยาลัยนานาชาติ → คลังความรู้สู่ประชาชน

Article on Business Issue

Article on Business Issue เป็นการรวบรวมบทความจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ในคอลัมน์ “ธุรกิจ สุจิปุลิ” ซึ่งเป็นบทความให้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ประจำภาควิชา Business Administration วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล