ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมรายชื่อและเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 - 2017