คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - 2016     

ผลงานวิจัย BIOPHICS

Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยแบ่งตามกลุ่มหัวข้อวิจัย เช่น HIV/AIDS, Malaria & Drug, Monitoring Hepatitis เป็นต้น     

ผลงานวิจัย MVRU

Mahidol Vivax Research Unit (MVRU) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2015     

ผลงานวิจัย CEAR

Center of Excellence for Antibody Research (CEAR) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 - 2016     

ผลงานวิจัย GEM

Genomics and Evolutionary Medicine (GEM) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อผลงานวิจัยของหน่วยงาน ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2016