คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → ฐานข้อมูลภาพ

Siriraj Memory

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Siriraj Memory ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิริราช โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับศิริราช ตึกในโรงพยาบาลศิริราช บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศิริราช เป็นต้น      click2

200 Years Medical Thailand: Posters Collection

200 Years Medical Thailand: Posters Collection เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บภาพโปสเตอร์ จำนวน 400 ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางการแพทย์ของประเทศไทย และประวัติของโรงพยาบาลศิริราช