คณะเทคนิคการแพทย์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความสุขภาพ

บทความให้ความรู้ เขียนโดยอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งต่อความรู้สู่สังคม โดยเป็นบทความจากคอลัมน์ Body Focus และ สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์มหิดล ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน และได้รวบรวมบทความไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557