คณะพยาบาลศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย

พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน และวิวัฒนาการพยาบาลไทย     

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในเป็นการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และพยาบาล ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี