คณะเภสัชศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ภายใต้การดูแลและดำเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ 800 ชนิด ทั้งพรรณไม้สมุนไพรที่พบทั่วไป สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หายาก โดยได้จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรแต่ละชนิด