คณะวิศวกรรมศาสตร์ → คลังความรู้ด้านพลังงาน

คลังความรู้ด้านพลังงาน

คลังความรู้ด้านพลังงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการให้ความรู้เรื่องพลังงานต่างๆ โดยเผยแพร่ในรูปแบบของคลิปวีดิโอบันทึกเทปรายการ Energy Update      click3