คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

EN Tube

EN Tube เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Youtube จัดทำโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทางคณะฯ ได้รวบรวมคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในช่องทางดังกล่าวมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ  เช่น การถอดบทเรียน การเสวนา เป็นต้น รวมถึงคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ เช่น ที่นี่ไทยพีบีเอส รักเมืองไทย เรื่องเด่นเย็นนี้ เป็นต้น     

EN Sound

EN Sound เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมคลิปเสียงการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ