Menu

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 4) จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และโปรแกรม Prezi สำหรับการนำเสนอชิ้นงาน โดยมี คุณพิมพิไร สุพัตร ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann