หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library” ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้และจัดทำสวน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ โถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ก่อนที่คณะผู้บริหารและบุคลากรจะร่วมมือร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยรอบ และถือเป็นการเตรียมเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 4 จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งยกระดับให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่สมบูรณ์

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann