Menu

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันเด็กฯ ร่วมประชุมหาแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันเด็กฯ ร่วมประชุมหาแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  และอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในการจัดทำโครงการสร้างห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (Digital Library for Child and Family Development @ Mahidol University) ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann