หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti - Corruption Day) จัดโดยกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีและบริเวณโดยรอบ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

 ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล สุทธิณี ฝุ่นครบุรี และเอกอรุณ ลลินโท

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann