การอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

การอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 49 คน โดยมี หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ หัวหน้าหอสมุดกลาง และคุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann