ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ” ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนกว่า 60 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 16 แห่ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ก่อนที่จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ขอขอบคุณภาพจาก Happy University

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann