Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงาน SCB Academy Playground ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงาน SCB Academy Playground ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คุณเสวก ชมมิ่ง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน SCB Academy Playground ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2 Client Coverage 2.7 และคุณเขมรุจิ จินดา ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชม เพื่อนำไปพัฒนาโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Space @ Rajvithi Campus Library) ณ บริเวณ ชั้น 5 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann