Menu

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และผู้ใช้บริการห้องสมุด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลสิทธิบัตร การใช้ฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ในการวางแผนการวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร จากการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่ทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้บริการอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชรพงศ์ หมีสมุทร ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เอกสารประกอบการอบรม

  1. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร
  2. ขั้นตอนการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของคณะ

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann