Menu

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ จากสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โดยในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการฯ ได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการนำเสนอ สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร และความก้าวหน้าที่สำคัญในช่วงปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมรับฟัง และชี้แจงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้สืบไปในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann