หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 8

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 8

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าภายในงาน “เพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 8” ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop งานประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ต่าง ๆ  รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ ระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดทั้ง 11 แห่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
 2. ห้องสมุดรัฐสภา
 3. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 10. ห้องสมุดไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 11. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้ฯ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann