การบรรยายและฝึกปฎิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำ Systematic Review

การบรรยายและฝึกปฎิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำ Systematic Review

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00-12:00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายและฝึกปฎิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำ Systematic Review สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 26 คน ณ ห้อง SH04-408 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี คุณศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ พร้อมด้วยทีมงาน คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี นักเอกสารสนเทศ และคุณจิรวรรณ นารีเลิศ นักเอกสารสนเทศ จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการสืบค้น และการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มุกรินทร์ กลั่นภักดี และจิรวรรณ นารีเลิศ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann