Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: October 2017

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี” ก่อนที่จะร่วมขับขานบทเพลง “รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบหนังสือและวารสารจำนวน 1,468 เล่ม ให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหนังสือและวารสารจำนวน 1,468 เล่ม ให้กับ ดร.วิชนี คุปตะวาทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในฐานข้อมูล Micromedex, SpringerNature (Adis) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบ “ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ…ถวายพ่อ” จำนวน 2,999 ดอกให้กับวัดปุรณาวาส

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 2,999 ดอก ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ…ถวายพ่อ” ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ …อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป …อ่านต่อ

การประชุมหาแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ ศูนย์ผาลาด และศูนย์สบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการจัดสรรพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหารและทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกิดประโยชน์สูงสุด …อ่านต่อ

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “How to be เศรษฐีพอเพียง”

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to be เศรษฐีพอเพียง” บริเวณหน้าห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์จากภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบดอกไม้จันทน์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบดอกไม้จันทน์ 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกชบา ดอกแก้ว และดอกชบาหนู จำนวน 289 ดอก จาก อาจารย์วิลาภรณ์ เทพผสม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมมหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา ครั้งที่ 23

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา ครั้งที่ 23 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann