Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: December 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากสมาชิกเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Adobe Lightroom CC

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3) ในหลักสูตร …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมออกบูธในงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “เพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล …อ่านต่อ

กิจกรรม Vivid of Harmony ชาติพันธุ์ ความรู้ และความผูกพันกับสังคม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม “Vivid of Harmony ชาติพันธุ์ ความรู้ และความผูกพันกับสังคม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน …อ่านต่อ

พิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี ณ สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรผู้ร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : “ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี” อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต (Thai-Bharat Cultural Lodge) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดสวามี สัตยานันทปุรี …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุมบุญศิริ …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann