Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: April 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างภาพ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการโซนอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงในช่วงสอบปลายภาค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ทดลองเปิดให้บริการโซนอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง เพื่อรองรับกับความต้องการพื้นที่ในการอ่านหนังสือของนักศึกษาและผู้ใช้บริการในช่วงสอบปลายภาค …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เบื้องต้น” จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ …อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิด …อ่านต่อ

Shape Your World with EN Library

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Shape Your World with EN Library พร้อมด้วย คุณศศินาฎ ศรีคง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Report

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Report ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users …อ่านต่อ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ …อ่านต่อ

โครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ในหัวข้อ รอบรู้เรื่องการลงทุน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องการลงทุน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรณพ ชำนาญศิลป์ …อ่านต่อ

กิจกรรม อุ่นรัก อิ่มบุญ สงกรานต์…ปีใหม่ไทย ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ จัดงาน “อุ่นรัก อิ่มบุญ สงกรานต์…ปีใหม่ไทย ๒๕๖๒” เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator และการนำเสนองานแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Prezi” ภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้ …อ่านต่อ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา และที่ปรึกษากิติมศักดิ์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : พระรัตนะแห่งดุริยางค์ไทย” …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann