Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: July 2019

วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 33 ปี

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 33 ปี โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น …อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ วัดเทพากร และวัดหทัยนเรศวร์ จากนั้นได้เข้าร่วม …อ่านต่อ

การบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นำโดยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับผู้ดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน …อ่านต่อ

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00  – 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century” ณ ห้อง Mahidol-SCB investment center ชั้น 1 …อ่านต่อ

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “รวมใจเข้าวัดทำบุญ…น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒” โดยในช่วงเช้าเข้าสักการะหลวงพ่อเหลือ และรูปปั้นเหมือนขนาดใหญ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม BIG GARDEN DAY สร้างสวน “Jardin de Mahidol Library” ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกต้นไม้และจัดทำสวน …อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ และคุณศิรชีพ ขอนดอก หัวหน้าหอสมุดกลางให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …อ่านต่อ

การสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการสาธิตระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Sierra ฟังก์ชัน My Library จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมงาน 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด และแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann