Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: October 2019

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 และได้มีการนำเสนอ presentation …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล SciVal…อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนราชินี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนราชินี จำนวน 3 ท่าน เข้าช่วยงานจิตอาสา จัดห้องสมุดและเรียนรู้ระบบการจัดเรียงหนังสือภายในห้องสมุด ณ หอสมุดกลาง อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 22, 24, 25 และ 28 ตุลาคม 2562 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน “Mahidol University International Night 2019”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นักศึกษา MU Guide พร้อมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนในช่วงสอบกลางภาค

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลาช่วงสอบกลางภาคจนถึงเที่ยงคืน…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก…อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล …อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2019

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2019” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2562 ให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Cultural Library and Learning District @Mahidol Salaya

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์…อ่านต่อ

การอบรม “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 11.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง (24-Hour Co-Learning Space)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนื่องในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในโอกาส พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ด้วยการจัดซุ้มถ่ายภาพภายในบริเวณจุดต่าง ๆ ของอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann