Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: February 2021

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote20 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อหนังสือฉบับพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบรายเล่ม”

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด…อ่านต่อ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรองรับการศึกษายุค new normal…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20 สำหรับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 20…อ่านต่อ

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานการศึกษาการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษา จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์…อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งระบบ RFID เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อระบบ RFID…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหนังสือยอดเชฟเทพนักปรุง เล่ม 7 – 11 จาก อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์ หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้…อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร…อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann